Thursday, August 26, 2010

અવેરનેસ લાવવા વોકનું આયોજન - plan of walk to spread awarness on snoring - www.divyabhaskar.co.in


અવેરનેસ લાવવા વોકનું આયોજન - plan of walk to spread awarness on snoring - www.divyabhaskar.co.in

‘સ્નોરિંગ’ કરતા ન રહો, હવે જાગો.’ જો ‘સ્નોરિંગ’ (નસકોરાં બોલવા) ના ચિહ્નને ધ્યાનમાં નહીં લો તો ભવિષ્યમાં બ્લડપ્રેશર, ડાયાબિટીશ, એન્જાઈના, હાર્ટએટેક, પેરેલેસિસ જેવા ગંભીર રોગ થઈ શકે છે કારણ કે ‘સ્નોરિંગ’ સ્લીપ એપ્નિયાનું ચિહ્ન છે. સ્લીપ એપ્નિયા એટલે ઊંધમાં શ્વાસ રૂંધાવાની પ્રક્રિયા. સ્નોરિંગ સ્લીપ એપ્નિયાનું એક ચિહ્ન છે.

આ બાબતે જાગૃતિ લાવવા રવિવારે સ્ટેડિયમ ક્રોસ રોડથી પરિમલ ગાર્ડન સુધી એક વોકનું આયોજન થયું છે જેમાં ૨૫ જેટલા ડોક્ટર, સ્લીપ સ્પેશિયાલિસ્ટ અને ૧૨૦ અન્ય લોકો જોડાશે.

સૂતી વખતે ગળાના ભાગના સ્નાયુઓ શિથિલ થાય છે અને શ્વસનમાર્ગ સાંકડો થાય છે, શ્વાસ રૂંધાય છે અને ઓક્સિજનની માત્રા ઓછી થાય છે. આ સ્લીપ એપ્નિયા એવી ચેતવણી આપે છે કે તે વ્યક્તિને ગંભીર રોગ થવાની પૂરી શક્યતા છે.

આપણે ‘સ્નોરિંગ’ કરતાં હોઈએ તો તેનો ખ્યાલ આપણને ઓછો અને આજુબાજુવાળાને વધારે હોય છે, એટલે ‘સ્નોરિંગ’ એક સાઈલન્ટ છતાં સિરિયસ સિમટમ છે, તેમ જણાવી સ્લીપ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉ.. નિતેશ શાહ કહે છે કે ‘આની ટ્રીટમેન્ટ જરૂરી છે.’

આ અંગે પલ્મોનોલોજિસ્ટ ડૉ.. દીપાલી કામદાર કહે છે કે ‘સ્લીપ એપ્નિયા’ ખૂબ જ કોમન છે, જેની જાગૃતિ વિદેશમાં ઘણી છે. જો કોઈને સ્લીપ એપ્નિયા હોય તો તેની ટ્રીટમેન્ટ ફરજિયાત કરાવવી પડે છે, અને એ દરમિયાન તેમને ગાડી ડ્રાઈવ કરવા પણ પરવાનગી નથી હોતી, કેમ કે સ્લીપ એપ્નિયાવાળા પેશન્ટને દિવસ દરમિયાન પણ ઊંધના ઝોકાં આવતાં હોય છે.

ઘણી વાર ઊંધમાં આવતા હાર્ટએટેક અને પેરેલેસિસના એટેકનું કારણ સ્લીપ એપ્નિયા હોય છે. તેની ટ્રીટમેન્ટ કરવા લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવા વી-૫ સોલ્યુશન અને અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિયેશને સાથે મળીને આ વોકનું આયોજન કર્યું છે, જેમાં સ્લીપ એપ્નિયાના પોલીસોમનોગ્રાફી ટેસ્ટ અને ટ્રીટમેન્ટ માટે ‘કન્ટીન્યૂઅસ પોઝિટિવ એરવે પ્રેશર’ ની પણ માહિતી અપાશે.

Date: 29-08-10
Time: 04:00 PM to 06:00 PM

Monday, August 23, 2010

KNOW WHAT'S HURTING YOU THE MOST

The first step to treating a disease is to KNOW that you have the disease and the next step is recognizing its symptoms. But the main problem with sleep apnea is that the sufferer either denies flatly or shies away from accepting that he suffers from it. To add to the troubles, snoring has somewhat become a joke in the society and people who snore are often ridiculed. What they don’t understand that it is a lethal disease that they are laughing at.

It was this fact that got the 20 or so present members of the V5 solutions to form the said association. This small but active association works restlessly to spread awareness about this bothersome disease – sleep apnea.

But what is sleep apnea???

Sleep apnea is a sleep disorder characterized by pauses in breathing during sleep. Each episode, called an apnea, lasts long enough that one or more breaths are missed, and such episodes occur repeatedly throughout sleep. The standard definition of any apneic event includes a minimum 10-second interval between breaths, with either a neurological arousal or a blood oxygen desaturation, or both arousal and desaturation.
In significant levels of sleep apnea there may be four to five episodes per hour. There are three distinct forms of sleep apnea: central, obstructive, and complex the most common being the obstructive sleep apnea. Symptoms of this sleep apnea may be present for years without identification, during which time the sufferer may become conditioned to the daytime sleepiness and fatigue associated with significant levels of sleep disturbance.

It is to inform people about these ailments and their cures that the V5 solutions works day and night. This time it has organized a walk on 29th August 2010. This walk is aimed at creating awareness among the people about sleep apnea, its symptoms and its cure. This walk is also intended for those people who do not suffer from the disease but they witness it in one or more of their close relations.
And for those who do not themselves suffer, and whose relations are also in pink of their health, there is no harm in looking out for the dangers... As they always say ‘prevention is better than cure’.DATE: 29TH AUGUST 2010.
TIME: 04:00PM TO 06:00PM
VENUE:
Stadium Cross Road TO Parimal Garden.